Jak zvládnout první závod

 JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ ZÁVOD 

Stojíte tedy na startu, máte startovní průkaz a mapu.
Pokud své první pokusy s orientačním během podnikáte ve známém prostoru nebo na jednoduché trati, obejdete se docela i bez busoly nebo kompasu. Jen je třeba mapu mít stále zorientovanou tak, aby směry na ní nakreslených cest a objektů odpovídaly směru cest a domů ve skutečnosti.
Uvědomte si měřítko mapy - pro dobrý odhat vzdáleností, abyste kontroly nehledali moc brzo nebo naopak příliš pozdě! V případě, že busolu máte, podívejte se, kde je sever a nasměrujte na sever horní okraj mapy a tím ji správně zorientujete. Potom si v klidu stanovte postup na první kontrolu a vydejte se na ni. Cestou si ověřujte na jasných orientačních bodech správnost postupu a pokud si nejste jisti, zastavte, zpomalte nebo se klidně zeptejte zkušenějších závodníků. Nejistotě se vyhnete stálým udržováním mapy v souladu s okolím. (např. tato cesta na mapě je ta, po které jdu, vlevo mám to zelené mlází, vpravo je louka a za ní altán. Ano, je to tak, jdu tedy správně a mohu běžet až na druhou křižovatku, kde zahnu vlevo. A po zahnutí vlevo zahlédnu oranžovobílý lampion a když si ověřím, že kódové číslo sedí, můžu si označit do průkazu nebo čipu průchod kontrolou a pokračovat).
Postupně projdete celou trať, v cíli odevzdáte průkaz a po chvíli se na místě s výsledky objeví Vaše jméno s dosaženým časem. Šli jste bez chyb a plynule? Jste v popředí. Běželi jste rychle, ale často jste se ztráceli? Pak jste někde uprostřed nebo nakonci výsledků. Vynechali jste kontrolu nebo jste si nekontrolovali kódy kontrol, prože jste běželi za někým, kdo měl úplně jinou trať. Pak jste úplně na konci s označením diskvalifikován nebo s velkou časovou pokutou - ale ani pak to nevzdávejte, protože příště - příště se Vám to určitě nestane!
No a po závodě zbývá už jen jeho důkladné rozebrání se soupeři u výsledků s mapou v ruce.
Zase někdy na orienťáku nashledanou!

 JAK ČÍST MAPU

Mapa: Co na mapě kromě cest a domů (na mapě vyznačeny černou barvou) můžete najít? Bílé plochy znamenají les, žlutá louky a paseky, zelená plocha méně prostupné roští, mlází, tak zvané hustníky - čím tmavší tím hustší. Hnědou barvou - vrstevnicemi - jsou vyznačeny terénní tvary, údolí a kopce - čím jsou vrstevnice hustší, tím je svah strmější. Zbývá ještě pár značek pro kameny a objekty jako krmelec, posed, kámen nebo skálu - černá barva, pro jámy a prohlubně - terénní tvary, tedy hnědá, zelené křížky znamenají vývraty, kolečka výrazné stromy. Poraďte se s mapovým klíčem, tam je vše podrobně.


JAK POZNÁM SVOU TRAŤ

Červenou barvou je na mapě vyznačena trať
Pokud se účastníte nějakých větších závodů, nedostanete papírový  průkaz, ale elektronický čip, kterému na strtu musíte vynulovat paměť zasunutím do krabičky "CLEAR" a který na kontrolách zasunete do načítacích krabiček na nich umístěných. Čip potom načtete i na cílové čáře a u počítače pořadatelů za cílem. Ti Vám vydají po vyčtení čipu i přesné pezičasy na jednotlivých kontrolách, které si můžete s kamarády porovnat.


MAPOVÝ KLÍČ PRO SPRINTOVOU MAPUDalší
 

Comments